دریانورد استفاده عنکبوت دریایی اکسیژن

دریانورد: استفاده عنکبوت دریایی اکسیژن سیستم اندام عنکبوت عنکبوت دریایی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی یارانه خرداد ماه واریز و قابل برداشت شد

هشتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به خرداد ماه امسال ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخ ۹۷.۰۳.۲۴ به حساب سرپرستان خانوار ها واریز و قابل برداشت شد.

یارانه خرداد ماه واریز و قابل برداشت شد

یارانه خرداد ماه واریز و قابل برداشت شد

عبارات مهم : یارانه

هشتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به خرداد ماه امسال ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخ ۹۷.۰۳.۲۴ به حساب سرپرستان خانوار ها واریز و قابل برداشت شد.

یارانه خرداد ماه واریز و قابل برداشت شد

مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

واژه های کلیدی: یارانه | دریافت | دریافتی | یارانه نقدی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz